Hedi van Alphen

Hedi heeft als trainer en coach een fascinatie voor leren vanuit de neurowetenschappen, en voegt daar humor en creativiteit aan toe. Ze laat mensen creëren en experimenteren. Ze brengt mensen in beweging en daagt hen uit stappen te zetten buiten de gebaande paden.Als trainer, coach en ontwerper van leerinterventies zoekt Hedi graag naar grappige, confronterende en rake werkvormen. Met interesse keek ze dan ook naar de doeboeken die haar zoon Mint door het huis liet slingeren. Ze vond het fascinerend hoe hij met actieve werkvormen in doeboeken aan de slag ging. En ze zag hoe doeboeken aansluiten op de werking van ons brein. Bij een boek met tekst draait het vaak om informatieoverdracht, terwijl bij een doeboek de focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden, op creëren en experimenteren. En dat is wat Hedi de professionals die zij ontmoet ook gunt.

In 2017 rondde zij een master af in veranderleiderschap. Voor haar afstudeeronderzoek legde ze met literatuur vanuit de neurowetenschappen de basis onder de principes voor doeboeken als actieve leer- en veranderinterventie. Ze ontwikkelde een portfolio met doeboekwerkvormen en deed onderzoek naar leereffecten van tekstboeken tegenover doeboeken. Het blijkt dat doeboeken impact hebben, mensen komen in beweging. De resultaten waren zo inspirerend dat Hedi besloot om zich verder te verdiepen in doeboeken en andere interventies voor resultaatgericht en creatief leren.

De interesse voor breinleren is bij Hedi aangewakkerd bij het trainingsbureau waar ze jaren geleden Jacqui leerde kennen. Daar werkte ze als trainer, coach en programmamanager op de thema’s mondelinge en schriftelijke communicatie, persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Met opleidingen verdiepte ze zich onder meer in TA, Voice Dialogue, NLP en interculturele communicatie. Naast haar werk als trainer, gaf Hedi twaalf jaar les aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en schreef zij artikelen en andere publicaties. In al haar rollen is ze creatief en resultaatgericht, flexibel en gestructureerd, en werkt ze met humor en ontspanning.

Hedi biedt vernieuwende, praktische Hedi biedt vernieuwende, praktische concepten voor de ontwikkeling van medewerkers en organisaties. Sinds 2019 heeft ze haar eigen bureau voor trainen, coachen en ontwerpen van maatwerk leerinterventies: Viahedi.

Hedi_van_Alphen-300x210

Jacqui Halmans

Jacqui is trainer en coach. Zij geeft vorm aan haar missie om coaches, managers en trainers te laten ervaren dat diepgang en speelsheid prima kunnen samengaan. Eerder publiceerde zij het boek Coachen met lef.Zolang Jacqui het vak van coach, trainer en ontwikkelaar van leerinterventies uitoefent, is zij gefascineerd door groei en ontwikkeling. Wat haar inspireert is het ontsluiten van het potentieel dat wij van oorsprong in huis hebben, maar dat door ervaring, boodschappen en besluiten is weggestopt of weggeraakt. Dat potentieel weer vrijmaken, hoe lastig en hardnekkig dat af en toe kan zijn, dat is waar zij voor gaat. Het fundament vanwaaruit zij werkt, is Transactionele Analyse (TA). Eerder publiceerde zij met Anita Bakker het boek Coachen met lef (2014), waarin Transactionele Analyse en Voice Dialogue elkaar versterken en regelmatig schrijft zij artikelen over TA voor vakgenoten.

In 2015 start Jacqui haar eigen bureau voor training, coaching en ontwikkeling van leertrajecten. Vanuit de uitdagende vraag – ‘Hoe krijg je alle coachees en deelnemers in beweging?’ – biedt zij een programma aan waarin speelse werkvormen, verrassende werkwijzen en verhelderende TA- concepten centraal staan in de lagen van doen, denken en zijn; vol enthousiasme, vanuit een warme betrokkenheid en een waarderende benadering.

Haar eigen vorming en ontwikkeling als professioneel begeleider start in 2002 bij Phoenix Opleidingen in Utrecht. Tijdens deze driejarige opleiding komt ze voor het eerst in aanraking met TA. Ze wordt gegrepen door de aantrekkelijke mensvisie, de transparante modellen en de aansprekende taal van TA. Ze verdiept haar scholing in TA bij Piet Weisfelt met de opleiding Transactionele Analyse en de opleiding Verdieping tot de kern. De lichtheid en speelsheid in professioneel begeleiden vindt ze in 2012 bij Lex Mulder en Berry Collewijn in hun opleiding Speels Coachen en Trainen. Tijdens deze opleiding komt haar vrije en expressieve kant tot bloei. Ze vormen een mooie aanvulling op haar gestructureerde, analytische en enigszins serieuze kant.

Jacqui_Halmans-300x210